Podmínky použití


Provozovatelem blogu je společnost ANECT a.s., se sídlem Vídeňská 204/125, Brno- Přízřenice, 619 00, IČ: 25313029.

Je zakázáno zveřejňovat nebo jakýmkoliv jiným způsobem šířit materiály nebo soubory porušující autorská práva nebo platné zákony České republiky, pornografické materiály a materiály podněcující rasismus.

Každý uživatel má právo zapojit se do diskuse bez výjimky, pokud mu nebyl zamezen přístup kvůli porušení pravidel. Diskuse ani blog nesmí obsahovat vulgární, urážlivé či jinak nevhodné výrazy. 

 Uživatel do diskusí nesmí sdílet nebo odkazovat na soubory nebo prvky porušující autorská práva nebo zákony České republiky.

ANECT a.s. si vyhrazuje právo odebrat příspěvek diskuse, pokud dojde k názoru, že došlo k porušení pravidel.

ANECT a.s odpovídá za obsah své vlastní internetové stránky v souladu s obecnými legislativními požadavky. Poskytování vlastního obsahu je třeba odlišovat od přechodných odkazů ("links") k obsahu jiných poskytovatelů. Ve zveřejněných odkazech ANECT a.s. umožňuje přechod uživatelů k "externímu obsahu". Nicméně, společnost ANECT a.s. není spojována, ani odpovědná za obsah stránek těchto třetích stran.

Všechna práva vyhrazena. Všechny texty, obrázky, grafika, zvukové soubory, video soubory a animované soubory jsou chráněny autorským právem a dalšími zákony duševního vlastnictví. Nesmějí být reprodukovány, měněny, vydány do oběhu a / nebo zveřejněny v plném rozsahu nebo částečně, zvláště ne na jiných internetových stránkách bez předchozího písemného souhlasu společnosti ANECT a.s.

ANECT a.s. nenese žádnou zodpovědnost za škody vzniklé nesprávnými nebo neúplnými informacemi, technickou závadou nebo nedostupností poskytovaných služeb, nebo jinak v souvislosti s použitím webových stránek soca.cz

ANECT a.s. si vyhrazuje právo změnit tyto podmínky použití kdykoliv a bez udání důvodů.

Tento web používá cookies. Více informací ROZUMÍM