Každého pátého uživatele domácích PC ohrožují kyberhrozby, firmy jsou na tom lépe

13. 3. 2019 v sekci Článek

Zpráva Avast Global PC Risk Report 2019 na základě největší světové databáze hrozeb odhalila nebezpečí pro domácí a podnikové počítače. Podle zprávy Avastu mají domácí uživatelé počítačů s Windows 7, 8 a 10 až 20% šanci setkat se s jakoukoliv počítačovou hrozbou. Afghánistán, Írán a Čína se dostaly na seznam jako země, kde jsou nejvíce ohroženi uživatelé domácích počítačů, zatímco Pákistán, Vietnam a Čína jsou státy, kde vyšší pravděpodobnost setkat se s kybernetickou hrozbou mají podniky.

Česko: Napadení hrozí 16,9 % domácích počítačů a 9,7 % firemních počítačů

Podle zprávy je 16,9 % domácích počítačů v České republice vystaveno riziku jakéhokoliv druhu napadení, přičemž 4 % je vystaveno riziku, že se stane obětí pokročilého útoku. Ve srovnání se jedná o 9,7 % firemních počítačů a 1,3 % se týká rizika napadení pokročilým útokem.

V práci chrání oborníci

Kyberútočníci vytvářejí hrozby, které využívají aktivity běžných domácích uživatelů a spoléhají na jejich malé znalosti to, že spotřebitelé vědí málo o digitální bezpečnosti,popsal Luis Corrons, bezpečnostní analytik v Avastu Luis Corrons, a dodal: Naopak, podniky mají zpravidla daná restriktivní pravidla pro prohlížení internetu a celé IT týmy, které se zabývají bezpečností sítí. Aniž bychom si to uvědomili, tak se právě doma můžeme stát součástí zapojit do mnohem riskantnějších online aktivit, a to bez stejné úrovně ochrany.

Domácí uživatelé systému Windows 10 se podle této zprávy s největší pravděpodobností setkávají s tzv. „pokročilým útokem“, který je definován jako nový a dokáže obejít běžné technologie ochrany v bezpečnostním softwaru (filtrování adres URL, skenování pošty, podpisy, heuristika a emulátory).

Ze zprávy vyplynulo, že nejbezpečnější verzí systému Windows je zdánlivě Windows Vista. Je to pravděpodobně kvůli jeho globálnímu uživatelskému podílu*, který je zhruba 2 %, což z něj činí nejméně atraktivní cíl pro kyberútočníky. Domácí uživatelé systému Windows Vista mají míru rizika celkových hrozeb pod 10 % a riziko pokročilých hrozeb 1,6 %. Totéž platí pro podnikové uživatele, u kterých mají uživatelé systému Windows Vista 7% pravděpodobnost, že se setkají s jakýmikoli hrozbami a 1% pravděpodobnost, že se setkají s pokročilými hrozbami.

Celá zpráva je k dispozici zde.

Zdroj: Avast PC Trends Report 2019