Kyberútoky se v sektoru finančních služeb za posledních pět let ztrojnásobily

12. 3. 2018 v sekci Článek

Řešení a potlačování kybernetických útoků stojí firmy ze sektoru finančních služeb mnohem více, než firmy v jiných odvětvích, a podíl úspěšných útoků se podle studie zde za posledních pět let ztrojnásobil. Ale je zde stále prostor pro zvýšení bezpečnosti pomocí nových technologií: pouze jedna čtvrtina bank využívá pro boj s kyberkriminalitou umělou inteligenci a méně než jedna třetina nasazuje pokročilé analytické nástroje. Naštěstí firmy z odvětví finančních služeb provádějí obezřetnější a vyváženější investice do bezpečnostních technologií než firmy z jiných oborů.

Nová „Cost of Cyber Crime Study“ (Studie nákladů na kyberkriminalitu) zkoumá náklady, které firmy stojí reakce na kyberútoky, a používá metodiku výpočtů, která umožňuje meziroční srovnávání. Odhalila, že se průměrné náklady na kyberbezpečnost u firem poskytujících finanční služby během posledních tří let celosvětově zvýšily o více než 40 %, z 12,97 mil. dolarů na firmu v roce 2014 na 18,28 mil. dolarů v roce 2017. To je mnohem více než průměrné náklady ve výši 11,7 mil. dolarů na firmu ve všech odvětvích zahrnutých v průzkumu. Analýza se zaměřila na přímé náklady incidentů a nezahrnuje dlouhodobé náklady na nápravu.

Studie také uvádí, že kyberútoky mají sice na sektor finančních služeb větší finanční dopad než na jakýkoliv jiný, ale firmy z tohoto oboru investují do pokročilých bezpečnostních technologií, které přispívají ke snižování nákladů. Největší podíl těchto výdajů na kybernetickou ochranu tvoří řešení, jako jsou inteligentní systémy, automatizace a technologie strojového učení.

Mezi klíčové poznatky v odvětví finančních služeb patří:

  • Průměrný počet útoků na společnost se v posledních pěti letech více než ztrojnásobil, ze 40 útoků v roce 2012 až na 125 v roce 2017; což je mírně pod průměrem ze všech odvětví (130 útoků).
  • Téměř dvě třetiny (60 %) celkových výdajů na bezpečnost, které společnosti z oboru finančních služeb vydávají, je vynaloženo na kontrolu a detekci kyberútoků.
  • Z kyberútoků má největší dopad disrupce byznysu a ztráta informací, které dohromady vyžadují 87 % nákladů vynaložených na reakce, přičemž ztráta příjmů tvoří pouze 13 %.

Zpráva konstatuje, že v souvislosti s bezpečnostními technologiemi používanými ve finančních službách lze udělat více. Pouze jedna čtvrtina (26 %) společností z oblasti finančních služeb skutečně nasadila bezpečnostní technologie AI a méně než jedna třetina (31 %) používá v boji proti kyberkriminalitě pokročilou analytiku.

Firmy ze sektoru finančních služeb se zároveň zdají být méně postižené běžnými formami kybernetických útoků než jiná odvětví. Například v roce 2017 jsme zažili řadu malware útoků – včetně útoků WannaCry a Petya, které stály několik globálních firem stovky milionů dolarů v příjmech; pro společnosti ze sektoru finančních služeb to ale byly ty nejméně nákladné. Nejnákladnějšími druhy útoků byly pro banky a pojišťovny výpadky služeb, phishing a sociální inženýrství nebo interní nepřátelé.

Zdroj: Accenture


Tento web používá cookies. Více informací ROZUMÍM