DDoS útoky na firmy vzrostly

6. 11. 2017 v sekci Článek

Letos už čelila DDoS útoku více než třetina (33 %) organizací, což je podstatně více oproti loňským 17 %. Kyberzločinci tento typ útoku využívají nejen k přerušení provozu společností, ale i k získání přístupu k jejich důležitým obchodním datům. Tento rychlý vývoj v kyberbezpečnostním prostředí znamená, že se všechny firmy bez ohledu na svou velikost mohou stát potenciálním cílem DDoS útoku.

V průzkumu Global IT Security Risks Survey 2017 společnosti Kaspersky Lab uvedlo 50 % společností, že se frekvence a komplexnost DDoS útoků cílících na jejich podnikání neustále stupňuje. Tomu odpovídá i fakt, že za uplynulých 9 měsíců tohoto roku bylo napadeno 33 % organizací. To je dvakrát více, než tomu bylo v roce 2016. I proto by se měly firmy zaměřit na zvyšování povědomí o této hrozbě a posílit svou ochranu.

Co do velikosti bylo napadeno 20 % velmi malých firem, 33 % takzvaných SMB a 41 % velkých korporací. Tato čísla dokládají, že jsou riziku vystaveny všechny firmy bez ohledu na své zaměření či velikost. Dosavadní data sice ukazují, že firmy doposud spíše čelily pouze jednomu DDoS útoku (v roce 2016 čelilo více než jednomu útoku 82 % firem, letos 76 %), nicméně následky jsou stále vážné. 26 % organizací, které byly cílem DDoS útoku, zaznamenalo významný pokles výkonu svých služeb. Dalších 14 % uvedlo, že došlo k selhání transakcí a procesů na dotčených službách.

Řada firem vedle viditelných následků také uvádí, že se DDoS útoky snaží maskovat jiné incidenty. Ty následně vedou k citelným finančním ztrátám i poškození dobré pověsti. Více než polovina (53 %) firem, které byly v první polovině roku 2017 napadeny, uvádí, že byly DDoS útoky využity jako maskovací manévr pro jiné aktivity. Polovina (50 %) tvrdí, že maskovaly malwarovou infekci, 49 % je přesvědčeno, že kryly únik dat či jinou krádež. Dalších 42 % se domnívá, že byl DDoS útok použit za účelem utajení vniknutí do sítě či hacknutí. Necelých 26 % pak přiznalo, že útok poskytl krytí pro krádež financí.

„Hrozba napadení DDoS útokem, ať už samotným nebo ve spojení s další zločinnou aktivitou, dlouhodobě neklesá. Otázkou tak není jestli, ale kdy se firma stane obětí. Vzhledem k tomu, že riziko neustále narůstá a ohroženy jsou všechny společnosti, je čím dál důležitější se před útoky chránit. Díky spolupráci se správným partnerem se mohou firmy vypořádat s jakkoliv složitým a mohutným DDoS útokem,“ řekl Petr Kuboš, regionální obchodní manažer pro východní Evropu ve společnosti Kaspersky Lab, která pro podobné útoky nabízí kompletní integrovanou ochranu.

Zdroj: Kaspersky Lab


Tento web používá cookies. Více informací ROZUMÍM