Anect uspořádal seminář o GDPR a DLP

13. 12. 2016 v sekci Článek

Diskuze o nařízení GDPR začíná nabírat s blížícím se datem účinnosti na intenzitě. Stále však mnozí ani netuší, jak se jich GDPR týká, případně neví, jak se na změny, které přináší v oblasti zpracovávání osobních údajů fyzických osob, připravit. Pro ty, kteří stále tápou, připravil Anect seminář, který může být označen za solidní základ.

Akci, která proběhla 6. prosince v prostorách smíchovského Vinografu, zahájil Ivan Svoboda z Anectu. Prvním bodem programu bylo představení samotného GDPR a osvětlen byl zejména jeho smysl v kontextu stále narůstajících kybernetických hrozeb. Ivan Svoboda demonstroval aktuální stav ICT bezpečnosti na nedávných incidentech, jako byl únik dat z Yahoo nebo kauza se seznamkou Ashley Madison. S tímto připomněl, že s GDPR přijdou změny, které budou mít významný dopad na chování společností v případě podobných incidentů, kdy budou v ohrožení shromažďovaná data o fyzických osobách.

Následně představila GDPR z právního hlediska Lenka Suchánková z Advokátní kanceláře Pierstone. Upozornila na to, že stávající právní úprava, včetně Zákona o ochraně osobních údajů, se ukazuje jako nedostatečná, přičemž GDPR je logickou reakcí na potřebu sjednocení některých pravidel v rámci EU a vývoj technologií.

Lenka Suchánková dále připomněla, co se vlastně rozumí pod pojmem osobní údaj – jde o vše, co může pomoci identifikovat přímo i nepřímo fyzickou osobu, a to včetně IP adres (v některých případech i dynamických). Pozornost byla věnována také udílení souhlasu se zpracováním osobních údajů, přičemž GDPR určuje, jak má souhlas vypadat a jak mají být harmonizovány již udělené souhlasy. Došlo také na témata jako povinnost vymazat údaje (právo být vymazán/zapomenut), pseudonymizaci, institut pověřence (zatím nejsou jasně definována kritéria odbornosti) či nutnost vést záznamy o činnostech zpracování. Za zcela bezprecedentní pak Lenka Suchánková označila sankce, které budou společnostem hrozit v případě nesouladu s GDPR.

Následně Ivan Svoboda zopakoval novinky a změny, které GDPR přinese, ale tentokrát z pohledu dopadu na firemní IT. Řeč byla také o nákladech, které GDPR a důsledná příprava na něj přinese. Ivan Svoboda se v této části semináře věnoval také statisticky nejsložitějším požadavkům.

O řešeních v oblasti prevence ztráty dat promluvil Petr Zahálka z Avnetu. Jeho přednáška se pak zaměřovala na portfolio Symantecu, konkrétně na ochranu dat v cloudu.

Na závěr odborné části semináře se ujal slova opět Ivan Svoboda, který představil, jak může Anect a služby SOCA pomoci při přípravách a všech fázích zavádění opatření nezbytných pro bezproblémový soulad s GDPR.

Vaše SOCA


Tento web používá cookies. Více informací ROZUMÍM