Za únik dat zákazníků zaplatí T-Mobile pokutu 3,6 milionu korun

17. 8. 2016 v sekci Článek

Letos v červnu informovala média o masivním úniku dat, kterému čelil jeden z mobilních operátorů na českém trhu. Nebylo zcela jasné, o jaké informace se jednalo, ale podle zpráv došlo k prodeji dat 1,2 milionu klientů, a to ze strany jednoho ze zaměstnanců firmy.

Celou věcí se začal zabývat Úřad pro ochranu osobních údajů a dne 16. srpna 2016 rozhodl v prvoinstančním řízení o uložení pokuty ve výši 3,6 milionu korun. Podle oficiální tiskové zprávy považuje úřad za prokazatelné, že společnost T-Mobile jako správce osobních údajů svých klientů nepřijala dostatečná opatření k zabezpečení osobních údajů obsažených v elektronické interní databázi. Kvůli tomu došlo k ohrožení těchto údajů, mezi nimiž byla jména, příjmení, adresy, telefonní čísla, data narození apod. Více se dočtete v tiskové zprávě.

Sama společnost T-Mobile na zprávu reagovala vyjádřením, že postih akceptuje, byť pokutu shledává nepřiměřenou. Jako důvod uvedla skutečnost, že se jednalo o data marketingového charakteru a jejich případné zneužití by pro zákazníky nepředstavovalo žádné bezpečnostní riziko. Celé vyjádření najdete tady (http://www.t-press.cz/cs/novinky/vyjadreni-k-pokute-udelene-uoou.html).

Moji kolegové z Anectu dodávají, že na podobné případy myslí i směrnice GDPR, schválená v květnu tohoto roku a platná od roku 2018. Pokud by byla účinná již nyní, pokuta by rozhodně byla vyšší než 3,6 milionu.

Vaše SOCA


Tento web používá cookies. Více informací ROZUMÍM