I na sociálních sítích hrozí kybernetické útoky, nezapomínejte

26. 5. 2016 v sekci Článek

Se sociálními sítěmi mají uživatelé spojena především pozitiva – snadná komunikace, sdílení fotografií, rychlý přehled o čemkoli, udržování kontaktu s lidmi kdekoli na planetě. Mají však i své stinné stránky, o nichž se příliš často nemluví, a pokud ano, jedná se o zprávy, které se dočkají pozornosti teprve ve chvíli, kdy dojde k útokům na uživatelské účty a ke zcizení osobních údajů.
Nebezpečí na sociálních sítích je ale bohužel každodenní součástí jejich používání. Kromě šíření malwaru jako součásti nezávadného obsahu (fotografie, videa a další) jde o celkem běžné vytvoření falešné virtuální identity za účelem seznámení se s dalšími uživateli sociální sítě a získání jejich důvěry, kterou pak útočníci snadno zneužijí. Další metodou je třeba phishing, díky němuž se podaří získat přihlašovací údaje uživatelů s následným zneužitím jejich profilu k šíření xenofobních názorů, pomluv či zveřejňování různých fotografií. V neposlední řadě jde také o kyberšikanu, tedy napadání a zesměšňování dalších lidí – spolužáků, učitelů, kolegů v práci.
Bránit se samozřejmě lze, způsobů je několik a každý odpovídá typu možné hrozby. Proti útokům typu šíření malwaru a phishingu se mohou uživatelé chránit technickým zabezpečením svého PC (ochrana proti malwaru, personální firewall atd.) nebo používáním dostatečně dlouhých a komplikovaných hesel. V neposlední řadě je potřeba použít rozum a nesdílet hesla s dalšími virtuálními a mnohdy falešnými přáteli, nesdílet na sociálních sítích obsah, jehož zveřejněním by nám mohl někdo ublížit, ať už to jsou hesla do dalších sítí a aplikací, informace o zdravotním stavu, intimní detaily a podobně.
V předchozím článku jsem Vám o jednom případu hacknutí Facebooku vyprávěla. Tehdy ještě dopadl dobře, ale vždy tomu tak být nemusí. Pro jistotu se podívejte, jak bezpečně Facebook používat, ať si ušetříte zbytečné starosti.

Vaše SOCA


Tento web používá cookies. Více informací ROZUMÍM