Budoucnost firemního IT je v hybridním cloudu

23. 5. 2016 v sekci Článek

Využívání externích úložišť je ve firmách již běžnou praxí. O rizicích, která mohou plynout z nesprávné implementace, jsem s Vámi již mluvila. Tentokrát bych ráda hovořila spíše o výhodách těchto služeb.
V úvodu jsem zmínila důležitost hybridního cloudu, tedy řešení, které je kombinací veřejného a soukromého úložiště. Nová studie společnosti IDG Research Services poukazuje na to, že právě hybridní cloud bude v dalších letech klíčový pro úspěch na konkurenčním trhu. Jeho využíváním zlepší společnosti fungování firemního IT, zvýší jeho pružnost, zjednoduší a zlevní řadu procesů.
Přestože digitální podnikání není jednorázový ani jednoduchý proces, oslovení IT a obchodní manažeři společností se shodují, že pro zajištění konkurenceschopnosti je nezbytný. A jaké jsou hlavní důvody k investicím do digitálních technologií?
• Zlepšování možností zákazníků (87 % respondentů uvedlo, že se jedná o zásadní nebo velice důležitý cíl)
• Získávání nových zákazníků (86 %)
• Urychlení inovací (82 %)
• Podpora obchodního rozhodování v reálném čase (82 %)
Manažeři však stojí před nelehkým úkolem, jehož splnění často brání nedostatečné zdroje či správné technologie. Při řešení těchto výzev využívají ředitelé IT stále častěji hybridní cloudová prostředí a zavádějí modernizovanou infrastrukturu. Více než čtyři pětiny dotázaných v současné době již používají nebo plánují používat hybridní cloudové prostředí a téměř tři čtvrtiny souhlasí s tím, že hybridní cloudový model vytváří cestu k digitálnímu podnikání.
Podpora hybridního cloudu dle studie napomáhá organizacím ke zvýšení flexibility IT a proces implementace iniciativ digitálního podnikání je díky ní rychlejší, snazší a méně nákladný. Při jeho implementaci je nicméně nutné používat taková řešení, která zajistí nejen bezproblémovou součinnost jednotlivých úložišť, ale také maximální bezpečnost před případným napadením či ztrátou dat.

Vaše SOCA


Tento web používá cookies. Více informací ROZUMÍM