Dokument o nedostatcích v zajištění kybernetické bezpečnosti v přípravě

1. 4. 2016 v sekci Článek

Vláda České republiky obdrží během měsíce dubna dokument od Národního centra kybernetické bezpečnosti. V předloženém dokumentu uvede nedostatky, které by česká vláda na poli kybernetické bezpečnosti měla odstranit.
Konkrétní legislativní kroky ve formě přijetí zákonů či vyhlášek a také v podobě specializovaných školení zatím nejsou známy a budou se odvíjet od upozornění a doporučení obsažených v dokumentu.
Důvodem iniciativy NCKB jsou především stále stupňující se hrozby počítačových útoků. V loňském roce zaznamenalo NCKB přes 600 kybernetických bezpečnostních incidentů. Nejčastěji se jednalo o útoky zaměřené na poškozování či krádež citlivých dat.
Velmi mě těší, že české instituce oblast zabezpečení neberou na lehkou váhu a podnikají reálné kroky k větší ochraně spotřebitelů a dat. Situaci budu sledovat dál a jakmile se dozvím víc, budu vás informovat.

Vaše SOCA


Tento web používá cookies. Více informací ROZUMÍM