Nařízení ePrivacy schváleno

16. 11. 2017 v sekci Článek

Nařízení se má dotýkat nejen ochrany dat fyzických osob, ale i ochrany dat právnických osob. Nařízení se bude vztahovat také na VoIP poskytovatele, poskytovatele veřejných i polosoukromých Wi-Fi či OTT (over-the-top) služeb, kam spadá WhatsApp, Facebook Messenger a podobně. Ochrana soukromí by měla být zaručena nejen u obsahu elektronické komunikace, ale také u metadat (např. údaje o poloze, době volání aj.).

Nařízení ePrivacy má v ochraně online dat nahradit stávající směrnici o soukromí a elektronických komunikacích č. 2002/58/ES. Současně má představovat lex specialis k GDPR. ePrivacy by mělo řešit důvěrnost elektronické komunikace fyzických i právnických osob. Úřad pro ochranu osobních údajů upozorňuje, že správci a zpracovatelé osobních údajů by měli při implementaci nových pravidel do svých procesů brát v potaz obě nařízení.

ePrivacy se rovněž týká zpracovávání cookies, pro které by podle Evropské komise měla platit jednodušší pravidla. Pro cookies třetích stran by měl být nově vyžadován souhlas uživatelů, zatímco pro cookies poskytovatele by neměl být souhlas vyžadován. Souhlas se zpracováním bude moci být udělen prostřednictvím nastavení internetového prohlížeče a uživatel tak nebude zahlcován žádostmi o souhlas na jednotlivých webech. Souhlas s ukládáním cookies zároveň nebude v některých případech potřeba, například půjde-li o shromažďování informací nezbytných pro poskytnutí služby požadované zákazníkem nebo pokud bude účelem měření návštěvnosti webu.

Evropská komise chce chystané nařízení v EU spustit v květnu 2018 společně s GDPR. Ještě však musí proběhnout vyjednávání v rámci trialogu mezi Evropským parlamentem a Radou za účasti Evropské komise. V současnosti není tedy znám přesný termín nabytí účinnosti.

Gestorem projednávání návrhu nařízení o ePrivacy je za Českou republiku Ministerstvo průmyslu a obchodu.