Malware vyřadil systém v nemocnici, stovky operací musely být odloženy

14. 11. 2016 v sekci Článek

V roce 2016 výrazně narostly kybernetické útoky na zdravotnická zařízení. Nejde jen o možné úniky citlivých informací, ale ukázalo se, že v krajních případech může dojít  dokonce k ohrožení životů pacientů.

Při nedávném incidentu musely být v několika nemocnicích v Lincolnshire zrušeny či přesunuty stovky plánovaných operací, ambulantních schůzek a vyšetření. Údajně došlo k „zavirování“ důležitého počítače.

Kvůli incidentu musely být vypnuty všechny hlavní systémy v síti, aby mohl být kompromitovaný počítač „izolován“ a problém odstraněn. Podle vyjádření NHS (National Health Service, systém národní zdravotní služby ve Velké Británii) byly systémy vypnuty po konzultaci s odborníky. Všechny plánované operace a další zákroky, kterých se výpadek systémů dotkl, byly přesunuty. Někteří pacienti museli být přemístěni do okolních nemocnic.

O incidentu NHS informovala, bližší detaily o povaze problému však nesdělila. Názorně se však ukázalo, jak může být několik zdravotnických zařízení najednou zcela paralyzováno. Investice do IT bezpečnosti jsou ve zdravotnictví dlouhodobě na velice nízké úrovni, a to samozřejmě nezůstalo bez povšimnutí útočníků, jejichž aktivity se budou pravděpodobně stupňovat. Ostatně, nedávno jsem informovala, jak lukrativní jsou pro útočníky například zdravotní záznamy nebo vzpomeňme, jaký skandál se rozpoutal okolo uniklých zdravotních záznamů sportovců.

Vaše SOCA