Směrnice NIS schválena Evropským parlamentem

19. 7. 2016 v sekci Článek

První evropský dokument týkající se kybernetické bezpečnosti schválil Evropský parlament začátkem července. V platnost vstoupí během srpna roku 2017 a členské státy EU mají povinnost směrnici NIS implementovat do národních legislativ v průběhu 21 měsíců.

A o co se jedná? Evropská směrnice pro kybernetickou bezpečnost ukládá členům EU minimální požadavky, které musí v oblasti kybernetické bezpečnosti plnit. Cílem směrnice je zvýšení národních kapacit v oblasti bezpečnosti, zlepšení evropské spolupráce a stanovení povinností spojených s hlášením incidentů pro operátory základních a digitálních služeb.

První návrh byl představen již v roce 2013 a finální podoby dosáhli europoslanci po dlouhých a složitých vyjednáváních. Do jejího formování výrazně zasahovala Česká republika, a to prostřednictvím Národního bezpečnostního úřadu, přes který návrh připomínkovala.

Na směrnici NIS již Česká republika reaguje. Nyní je v meziresortním připomínkovém řízení návrh upraveného zákona o kybernetické bezpečnosti. Na znění novely se dokonce podílel specialista společnosti ANECT.


Vaše SOCA