Digitální ekonomika v České republice

1. 7. 2016 v sekci Článek

Na hlavní trendy digitální ekonomiky a také na výzvy, které čekají české podniky, se během letošní technologické konference Cisco TechDay zeptala více než 250 IT expertů společnost Cisco. Co tedy podle odborníků v příštích několika letech nejvíce ovlivní IT oddělení a proč je stále málo kvalifikovaných specialistů?

V meziročním srovnání pozorujeme rostoucí vliv bezpečnosti a řízení rizik. Význam obrany proti kybernetickým hrozbám a řízení rizik se z pohledu oslovených zvýšil o 10 % (jako jeden z nejdůležitějších trendů jej označilo 64 % procent dotázaných). Mezi další důležité trendy příštích tří let zařadili odborníci nárůst datových přenosů, tlak na snižování nákladů a práci na dálku spojenou s mobilitou zaměstnanců.

Průzkum se zaměřil také na aktuální problém nedostatku kvalifikovaných IT expertů. Pro to, aby české firmy dokázaly dostatečně pružně a efektivně reagovat na možnosti a změny, které digitální ekonomika přináší, jsou právě vyškolení lidé klíčoví (odkaz na článek Pouze desetina zaměstnanců je připravena na změny, které přináší digitální ekonomika). Mezi hlavní důvody, proč v IT oboru chybí odborníci, patří podle dotázaných nedostatečné provázání teoretické výuky s praxí, náročnost technického studia, odchod expert do zahraničí nebo například příliš rychlý růst poptávky po specialistech z důvodu rozvoje technologií.

Podívejte se na výsledky Cisco průzkumu podrobněji:

Vaše SOCA


Zdroj: FeedIT.cz