Pracují vaši zaměstnanci z domova? Investujte do technologií, peníze se vám vrátí v ušetřeném čase

17. 5. 2016 v sekci Článek

Nesmyslné lpění na pevné pracovní době už začíná být naštěstí ve stále více firmách přežitkem. Není efektivní a zcela jistě nezvyšuje výkon vašich pracovníků. A přiznejme si: kolik pracovních míst v kanceláři je skutečně potřeba?
Home office je v dnešní době pro zaměstnance vítaným benefitem. Je však třeba myslet na to, že ani tato možnost nemusí vždy být efektivní, nese s sebou totiž řadu úskalí. Obvyklé problémy jsou spojeny s komunikací s kolegy a sdílením materiálů. Přitom jim lze velice jednoduše předcházet. Poradím vám jak.
Samozřejmostí je kvalitní a rychlé internetové připojení, bez kterého už to jednoduše nejde. Předpokládejme však, že většina zaměstnanců je jím vybavena, případně není složité je zajistit. Myslete však na bezpečnost – nechte pracovníky zajistit své připojení dle firemního doporučení (policy for home network).
Vy jako zaměstnavatel musíte myslet také na to, aby byli pracovníci vybaveni odpovídající technikou. Není nutné investovat horentní sumy do vybavení, které nikdo nebude umět využívat. Technologie mají práci usnadnit, vybavte je proto funkční a uživatelsky příjemnou technikou, která dovolí například kvalitní snímání a reprodukci hlasu. Umožníte jim tak například pořádat videokonference s kolegy a partnery snadno a rychle bez nutnosti podnikat dlouhé pracovní cesty. Tímto způsobem se často dají ušetřit i hodiny týdně.
Řada zaměstnanců bude z domova jistě pracovat na svých vlastních zařízeních. V těchto případech doporučuji věnovat zvýšenou pozornost VPN nastavení a komunikaci přes toto spojení tak, aby se v případě nákazy dalo zabránit nákaze firemní sítě.
Pokud chtějí kolegové přece jen pracovat na osobních zařízeních, využijete toho. Chytrý telefon nebo tablet vlastní bezesporu drtivá většina z nich. Najděte způsob, jak tato zařízení integrovat do chodu firmy. Spolupracovníkům umožní sdílet obsah, chatovat s kolegy, vidět je a mluvit s nimi odkudkoli. Kvalitních a spolehlivých služeb je na trhu k dispozici dostatek.
Nebyla bych to ale já, abych vám ještě jednou nepřipomněla, že je při veškeré komunikaci a sdílení citlivých dat s kolegy a klienty třeba myslet především na bezpečnost. Z toho důvodu doporučuji využít profesionálních rad a řešení, nespoléhat se pouze na volně dostupné internetové platformy, které mohou být velmi snadno napadnutelné. Nechte si poradit a ušetříte si spoustu starostí.

Vaše SOCA