Firmy stále více využívají externí služby

17. 3. 2016 v sekci Článek

Sofistikovanost hackerských útoků stoupá a s ní i obava firem, zda se jim budou schopné ubránit. Ta naštěstí vede k tomu, že se IT profesionálové hlouběji zajímají o způsoby, kterými před hrozbami firemní síť a data ochránit.

Dbají například na to, aby ve společnosti probíhala školení na téma bezpečnosti, vytvářejí psaná pravidla pro zaměstnance a také stále častěji využívají outsourcovaných služeb odborníků na kybernetickou bezpečnost. A to jak ve formě auditu, poradenství a samozřejmě také v situaci, kdy k útokům již dojde.
Podle výsledků studie společnosti Cisco v roce 2015 nevyužilo externích služeb odborníků na kybernetickou bezpečnost pouze 12 procent oslovených firem. V roce 2014 to byl ještě skoro dvojnásobek (21 procent). Skvělá zpráva, tak velké zlepšení mě moc těší.

Mezi nejčastější důvody, proč manažeři oslovili profesionály zvenčí, patří větší efektivita nákladů na externí služby (jako důvod uvedlo 53 procent firem) a potřeba nepředpojatosti (49 procent). Ve třetině případů hrála roli i nedostatečná odbornost vlastních zaměstnanců či málo vlastních zaměstnanců.

Více si můžete přečíst zde, od strany 42 +

Vaše SOCA